L'arquitectura és un art

En el món de l’arquitectura, el resultat d’un procés pot agradar més o menys depenent del gust estètic de qui mira, però darrera s’amaguen tot un seguit de condicionants, de pensaments i de decisions que responen a un objectiu raonat. Conèixer el procés és vital per entendre una obra, més encara si es tracta d’una rehabilitació.

Concurs per a la nova seu del COAA

Adequació de la nova seu del COAA basada en la corba i la transparència del policarbonat....

Veure el projecte

Les Angleves

A l’inici de l’ascens al Coll d Ordino, s’aixeca l’edifici plurifamiliar de Les Angleves, amb tres habitatges per planta pis i dos pisos àtics....

Veure el projecte

Les Llenguaderes

Les Llenguaderes és només un dels cinc edificis plurifamiliars aïllats previstos al Pla Parcial de la UA Suble Les Llenguaderes....

Veure el projecte

Residencial de luxe

Projecte guanyador del concurs internacional convocat a l’any 2016 per a la construcció del sector A....

Veure el projecte

L’Alzinaret

El punt de partida d'aquest projecte no va ser l'embelliment per l'embelliment, si no la millora energètica de l'edifici, buscant l'estalvi i el confort tèrmic i acústic dels seus usuaris....

Veure el projecte

Capri

Després d’un procés administratiu llarg, es reprèn el projecte i l’obra de l’edifici Capri, iniciada a principis de l’any 2017....

Veure el projecte

Park Piolets
Habitacions

Durant dos anys i aprofitant els períodes de tancament de l’hotel Park Piolets, s’han reformat les 175 habitacions que el conformen, juntament amb el despatx d’interiorisme Elena Ruiz....

Veure el projecte

Sala polivalent
Auditori Nacional

Projecte d’interiorisme i condicionament acústic de la sala soterrani de l’Auditori Nacional....

Veure el projecte

Seu de la Justícia

Concurs públic per a la redacció del projecte de la nova Seu de la Justícia....

Veure el projecte

Museu de l’Automòbil

El concurs d’idees per al Museu de l Automòbil, es planteja des de la corba, evocant les formes corbes del disseny de cotxes i de circuits i carreteres....

Veure el projecte