Our services

What we do

Projectes d’Arquitectura

Realització de projectes d’arquitectura des dels estudis previs, passant pel projecte administratiu fins al projecte executiu. Gestió de tota la documentació complementària necessària.

Procés de licitació i direcció d’obra amb control econòmic i temporal. Certificats de final d’obra.

Passive House Design.

Projectes de Rehabilitació i de Reparació

Realització de projectes de rehabilitació i de reparació per a recuperar o modificar la funcionalitat, l’habitabilitat, l’accessibilitat i/o l’eficiència energètica.

Tramitació d’ajuts a la rehabilitació.

· Renova

Projectes de Reforma Interior i Decoració

Projectes d’interiorisme per a habitatges, oficines i locals.

Home Staging.

Servei “Deco Espai”.

En col·laboració amb interioristes.

Projectes de Parcel·lació, Plans Parcials i Projectes d’Urbanització

Projectes de parcel·lació, agregació i segregació de parcel·les.

Realització i tramitació de plans parcials, reparcel·lacions i avantprojectes d’urbanització.

Realització del projecte administratiu, executiu i la direcció d’obra d’urbanitzacions.

En col·laboració amb paisatgistes.

Aixecament de Plànols

Divisions Horitzontals

Aixecament de plànols d’edificacions existents.

Redacció de la documentació tècnica necessària per a la realització de la Divisió Horitzontal de finca.

· Propietat horitzontal

Certificats d’Habitabilitat, d’Accessibilitat i Qualificació Energètica

Realització de certificats d’habitabilitat per a habitatges amb una antiguitat superior a 10 anys.

Certificats de l’acompliment del grau d’accessibilitat dels locals comercials.

Certificats i etiquetes energètiques.

· Tràmit per a l’obtenció de certificat d’habitabilitat
· Tràmit per a l’obtenció del certificat tècnic relatiu a l’accessibilitat
· Tràmit per a l’obtenció de la certificació de l’eficiència energètica

Peritatges, Valoracions Immobiliàries i Estudis de Viabilitat

Due Diligence

Valoracions immobiliàries seguint les normatives europees.

Redacció de peritatges tècnics dins de l’àmbit de l’arquitectura.

Project Management i Construct Management

Control i gestió de totes les variables d’un projecte i una obra.

Assessorament tècnic dins de l’àmbit de l’arquitectura.