Els nostres serveis

Què fem

Projectes d’arquitectura

Realització de projectes d’arquitectura des dels estudis previs, passant pel projecte administratiu fins al projecte executiu. Gestió de tota la documentació complementària necessària.

Procés de licitació i direcció d’obra amb control econòmic i temporal. Certificats de final d’obra.

Projectes de rehabilitació d’edificis, habitatges i de façanes

Realització de projectes de rehabilitació per a recuperar o modificar la funcionalitat, l’habitabilitat, l’accessibilitat i/o l’eficiència energètica.

Tramitació d’ajuts a la rehabilitació.

Renova.

Projectes de reparació

Realització de projectes de reparació i recuperació de la funció constructiva dels diferents elements, lligats a l’estudi dels processos patològics que provoquen l’aparició de lesions,  les seves causes i els seus efectes.

Projectes de parcel·lació, agregació i segregació

Projectes de parcel·lació, agregació i segregació de parcel·les.

Projectes d’urbanització

Realització del projecte administratiu, executiu i la direcció d’obra d’urbanitzacions.

Divisions horitzontals

Redacció de la documentació tècnica necessària per a la realització de la Divisió Horitzontal de finca.

Propietat horitzontal.

Projectes de reforma interior

Realització de projectes de reforma interior. Col·laboració directa amb interioristes.

Aixecament de plànols

Aixecament de plànols d’edificacions existents.

Plans parcials

Realització i tramitació de plans parcials, projectes de reparcel·lació i avantprojectes d’urbanització. Gestió de tota la documentació complementària necessària.

Certificats d’habitabilitat

Realització de Certificats d’Habitabilitat per a habitatges amb una antiguitat superior a 10 anys.

Tràmits d’habitabilitat.

Certificats d’accessibilitat

Certificats de l’acompliment del grau d’accessibilitat dels locals comercials.

Tràmits d’accessibilitat.

Project management i construct management

Control i gestió de totes les variables d’un projecte i una obra.

Peritatges tècnics

Redacció de peritatges tècnics dins de l’àmbit de l’arquitectura.

Valoracions immobiliàries i estudis de viabilitat

Valoracions immobiliàries seguint les normatives europees.

Assesorament

Assessorament tècnic dins de l’àmbit de l’arquitectura.